Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Pedagogisk planering kondition

Rävlandaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Under vecka 37 kommer vi att arbeta med begreppet kondition och tanken är att ni ska börja fundera kring er egen kondition. Kanske tränar ni redan tillräckligt och är nöjda med det, men kanske kan ni få tips och ideér på hur ni ska kunna öka er kondition. Vi lär för livet!

Syfte med undervisningen

Så här kommer vi att arbeta

Under veckan kommer du få testa på olika träningsformer så som tabata, jogg och konditionslekar. Vi kommer också diskutera vad kondition är och hur du kan förbättra din kondition. Jag vill att du börjar reflektera över din egen förmåga att påverka din kondition. Konditionsveckor kommer att dyka upp kontinuerligt under detta läsår och jag vill att du sätter upp en målsättning för din konditionsträning. Målsättningen samt hur du ska nå den vill jag att du skriver i din lärlogg här på unikum. Det går också bra att muntligt berätta för mig under lektionstid om din målsättning och hur du ska nå den. 

 

Det här ska du lära dig

 Efter konditionsveckorna ska du kunna planera hur du ska kunna förbättra/behålla din kondition, samt kunna visa på olika aktiviteter som tränar kondition. Du ska också på ett enkelt sätt kunna redogöra för vad konditionsbegreppet innebär. 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Kondition, puls

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att aktivt delta under lektionerna, samt genom att skriva i lärloggen hur du kan förbättra/bibehålla din kondition och hur du kommer att arbeta med detta. Lärloggen kommer vi fortsätta att arbeta med då vi kör konditionsvecka nästa gång.

 

För att läsa mer om kondition kan du gå in på följande länk:

http://www.mickesidrottochhälsa.com/assets/kondition-.pdf


Läroplanskopplingar

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Kondition