Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Engelska åk 9 ht

Residensskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Ämnets syfte:

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, formulera sig och kommunicera i tal och skrift, använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, samt reflektera över livsvillkor m.m.  i olika delar av världen där engelska används (realia).

Detta kommer vi att jobba med under höstterminen:

Freedom Writers - film, diskussioner i grupp, uppsatsskrivning

Grammatik

Holes - läsning av skönliteratur, läsförståelse, skriftliga reflektioner

Speaking activity - muntliga övningar, förberedelse muntliga nationella prov 

Muntliga nationella prov (v.45-49)

Läsförståelsediagnoser

Hörförståelsediagnoser

Material vi kommer att använda oss av:

Vi utgår från Gleerups digitala läromedel för engelska, vi kommer även använda oss av film, radio och musik samt komplettera med andra källor vid behov. 

Så här visar du vad du kan och vad du lärt dig (vad pedagogen bedömer):

Förmågorna läsa, skriva, tala, lyssna - genom aktivt deltagande på lektioner både muntligt och skriftligt, genomförda lektionsuppgifter, läxor och prov.

 

Nedanstående planering är preliminär och kan komma att ändras under terminens gång.

Vecka

Tisdag

Fredag

34

Intro åk 9  + Freedom Writers

Freedom Writers

35

Freedom writers 

Freedom Writers  - speaking

36

Freedom Writers  - essay

Freedom Writers - essay

37

Grammar

Grammar

38

Grammar

Grammar

39

Grammar

Grammar

40

Grammar

Grammar (exam)

41

Listening/Reading Comprehension

Speaking activity

42

Holes

Holes

43

Holes

Holes  - part 1 (exam)

44

LOV

LOV

45

Holes

Holes

46

Holes

Holes – part 2 (exam)

47

Holes

Holes

48

Holes

Holes – part 3 (exam)

49

Reading Comprehension Test

Listening ComprehensionTest

50

Film

Film

51

Julaktiviteter

JULLOV

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback