Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Biologi: Den levande planeten ht21

Harvestadsskolorna, Linköping · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Jorden = planeten som är full av liv! Men hur började egentligen allt liv och hur kommer det sig att vi blev till? Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss om vad som är levande och inte levande. Vi kommer att lära oss om evolutionen och om de olika djurgrupper som har levt och som lever på vår jord.

Undervisningens innehåll

Vad vi kommer att arbeta med:

Du kommer att få lära dig vad som är levande och vad som inte är levande, vad evolution är och hur den går till.

 

Hur vi kommer att arbeta:

Du kommer att lyssna på genomgångar, titta på film, öva på begreppen på Quizlet, läsa, svara på frågor och diskutera med dina kamrater. 

 

Viktiga begrepp:

BIOLOGI Läran om allt levande.

LEVANDE Allt som föds eller gror, som växer, andas, som behöver energi, som kan föröka sig och som slutligen dör.

CELLER Allt levande byggs upp av dessa.

FOSSIL Döda eller förstelnade växer eller djur.

ART Individer av samma sort kan få ungar med varandra och ungarna i sin tur kan få egna ungar, till exempel tiger, lejon, nyckelpiga...

CARL VON LINNÉ Han kallas "Blomsterkungen" och han kom på ett genialt system för att dela in växter och djur med liknande egenskaper. Detta system används än idag.

MARY ANNING Tack vare henne så fick vi de första kunskaperna om dinosaurierna. 

EVOLUTION Förändring hos växter och djur som sker under mycket lång tid. 

CHARLES DARWIN Han var den första som beskrev hur evolution hos växter och djur kan fungera.

VARIATION Små skillnader hos växter och djur inom samma art. 

ARVSANLAG Ärver du av mamma och pappa. En slags kod som finns inne i varje cell i DNA-molekylen. 

DNA-molekylen Finns i cellen och innehåller information om hur en växt eller ett djur ska se ut för att fungera. 

MUTATION Förändringar i arvsanlagen. 

NATURLIGT URVAL Den bästa varianten av en art här och nu överlever och kan få ungar med varandra.

KONKURRENS Gör så att några individer dör och några överlever. Kan uppstå om det till exempel blir ont om mat eller ont om boplatser.  

SELEKTION Möjliga val här och nu. 

KAMOUFLAGE Hur djur maskerar sig för att inte bli upptäckta.

 

Tidsåtgång:

Vecka 33 till vecka 38.

 

Bedömning

Framgångsfaktorer (Hur jag vet vad jag har lärt mig):

Jag använder ämnesord och ämnesspecifika begrepp.

Jag läser enkla naturvetenskapliga texter.

Jag tar ut viktig information ur texterna och svarar på frågor om dessa. 

Jag vet vad evolution är och hur evolution hos växter och djur fungerar. 

Jag vet vad som kännetecknar levande och kan ge minst tre exempel på vad levande organismer klarar av.

Jag vet vad en art är och kan ge exempel på minst fem olika arter.

Jag känner till hur myllret av liv kan sorteras och kan ge exempel på minst tre grupper av djur.

Jag kan lite biologihistoria och kan berätta något om Charles Darwin och Carl von Linné.

 

Hur du visar vad du kan:

Du är med och deltar aktivt på lektionerna.

Du dokumenterar ditt arbete på ett tydligt sätt i din arbetsbok (Boken om biologi) och i ditt gula NO/TK-häfte.

Du skriver ett läxförhör.

Du arbetar med naturvetenskapliga texter och svarar på frågor som rör dessa texter, du formulerar även egna frågor och svar till naturvetenskapliga texter.


Läroplanskopplingar

Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Biologi läran om allt levande
Uppgifter
Läxförhör begrepp
Läsa och förstå enkla naturvetenskapliga texter.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback