Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Tala som TED åk 6

Engelbrektsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Det här är ett arbete om konsten att tala. Under ca sex veckor ska eleverna förbereda, skriva och muntligt presentera ett tal eller en microföreläsning (ca. 1,5-3 minuter). Ämnet är fritt – målet är att beröra lyssnaren.

Vad ska vi arbeta med?

Metod för att planera, förbereda och genomföra ett tal. 

Hur ska vi arbeta?

Titta på tal och analysera dem, komma på ämnen, förbereda tal och öva!

Genom att se talet som ett pussel kommer vi bygga talen på fyra delar:

  • Inledning (pusselbit 1)
  • Din historia (pusselbit 2)
  • Patos (pusselbit 3)
  • Punch line (pusselbit 4)

Vad ska du lära dig?

  • Vad som utgör ett bra tal.
  • Hur man skriver ett bra tal.
  • Hur ett bra tal framförs.

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

retorik, patos, cliffhanger, punch line, citat

Hur ska du visa vad du lärt dig?

  • Skriftligt tal
  • Muntligt tal
  • Respons till klasskamrater


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Att skriva och hålla tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback