Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska ht 21 åk 6

Tellusborgsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Planering för 6A, B, C ht 2021 Tellusborgsskolan

Terminsplanering svenska ht 21 

Undervisande lärare:  

6A: Elin Hagström 

6B och 6C: Maria Bäck 

 

Planeringen kan komma att ändras under terminens gång.  

 

35–39 Läsa ”Vi ses i Obsan av Cilla Jackert. 

I samband med läsningen kommer vi att pröva förmågorna läsning och läsförståelse, muntlig framställning och interaktion samt skriftlig förmåga i form av kortare texter. 

 

40–41 Tema: Melodifestivalen 

Lyrik. Skriva egna låttexter. Muntlig framställning och estetiska uttrycksmedel.  

 

42–45 Nyheter och tidningar.  

 

46 Läsning av gemensam bok.   

Under detta moment arbetar vi med berättande text, men kommer även att ägna oss åt samarbetsövningar och en del grammatik.  

 

 

Nationella prov: 

Någon gång under veckorna 45–49 genomförs muntliga nationella prov i svenska. Vi återkommer med exakta datum. Inför detta kommer vi att träna på de förmågor som kommer att bedömas.  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback