Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Spanska år 6, kapitel 1-4

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 2 september 2021

I början av detta arbetsområde kommer du snabbt inse att du redan förstår del ord på spanska, tack vare engelskan och en del internationella ord.Fortsättningsvis får du lära dig hälsa, tala om vad du heter och vad du bor och fråga ngn hur det är. Du får också lära dig fråga och svara om åldern.

Syfte

I undervisningen i årskurs 6, 7, 8 och 9 i moderna språk arbetar vi kontinuerligt med att utveckla elevens förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Innehåll:

Inom detta arbetsområde kommer du lära dig:

 • att du redan förstår många spanska ord

 • att språk kan vara släkt med varandra

 • säga vad du heter och vad du bor

 • en del fakta om Latinamerikas geografi och Spanien 

 • fråga hur någon mår, vad någon heter, hur gammal någon är 

 • berätta vad du tycker om

 • säga olika färger

Tillvägagångssätt

Under lektionerna arbetar vi med:

Att läsa och översätta texter i boken Gracias år 6 i kapitel 1-4 s 6-23

Övningar i övningsboken för träna grammatik och ordförråd, läsförståelse, hörförståelse och muntlig kommunikation( kapitel 1-4 sid 5-31)

 Webbövningar på Gracias.nu

Att träna glosor på quizlet.com/glosboken.eu

 

 Bedömning

Skriftligt prov v.39 * (vi gör prov på så mycket vi hinner med - håll dig uppdaterad på lektionen och på Google Classroom)

Du kan också testas muntligt och förmågorna höra/läsa.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Moderna Språk år 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback