Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

Apparater omkring oss

Råneskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 25 oktober 2021

Vi använder en mängd apparater för att underlätta vår vardag. De gör olika saker men det gemensamma är att de drivs med elektrisk ström. En del behöver mycket ström som spis och brödrost, andra som telefoner och surfplattor klarar sig med lite ström.

Du ska:

  • Kunna ge exempel på vanliga apparater i hemmet som omvandlar el till värme, rörelse, ljus eller ljud.
  • Kunna beskriva hur mikrofon och högtalare fungerar.
  • Kunna beskriva principen för en elmotor.
  • Kunna namnge några olika lamptyper och beskriva skillnaden i ljusutbyte och livslängd.
  • Kunna beskriva funktionen hos någon vanlig apparat i hemmet.
  • Känna till de viktigaste komponenterna i en mindre elanläggning och vilka skydd som finns mot de faror som kan uppstå.
  • Kunna beskriva de komponenter som ingår i ett styr- och reglersystem.

Undervisning:

Gleerups kapitel 2

Uppgift om apparater

Bedömning:

genom deltagande i diskussioner och ditt arbete


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Matriser i planeringen
Teknik kunskapskrav åk7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback