Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Läsning och läsförståelse

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 september 2021

Att lära sig att läsa är viktigt. Vi övar för att kunna läsa en text med flyt och att förstå det vi läser.

Arbetsområde:

Läsa och läsförståelse

Mål för eleven:

Du ska kunna:

  • läsa enkla texter med flyt.
  • förstå det du har läst.
  • berätta om det du har läst.

Arbetssätt:

Vi arbetar med ABC-klubben i skolan. Med hjälp av den tränar vi att känna igen alla bokstäver i alfabetet och deras tillhörande ljud och namn. Vi tränar att i ABC boken läsa lättare ord kopplat till bilder.

Vi tränar läsning och läsförståelse med hjälp av "läsvagnen" som innehåller böcker i passande nivå. Böckerna från läsvagnen använder vi till läsläxan.  

Redovisningsform:

Du visar i din ABC-bok att att du kan arbeta med alla uppgifter samt att du förstår det du läser.

Du läser texter som vi spelar in och lyssnar på tillsammans, en inspelning lägger vi i lärloggen på unikum som start på ht i ettan och en i slutet av vt i ettan. Vi vill på detta sätt se hur läsförmågan utvecklas.

Varje vecka läser du högt för din lärare efter att du tränat att läsa boken hemma under en vecka.

 

Bedömning: 

Vi gör bedömningar under arbetets gång och fyller i matrisen efter hand.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsa och läsförståelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback