Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Terminsplanering franska åk 7 HT

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 17 september 2023

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Grovplanering franska åk 7 HT 23

v.33-35 Repetition av grundläggande grammatik och ordförråd för att befästa kunskaper, skriftligt förhör.

v.36-38 Vi jobbar sedan med några av de kapitel i boken som vi ej hann i åk 6 för att se till att ordförrådet finns med. Först tar vi kapitel 4a och 4b som handlar om fritidsintressen. Vi gör skriftliga övningar. Hörförståelse och muntlig interaktion. Sedan arbetar vi med kapitel 5a som har tema mat/äta ute och lär oss hur man köper hamburgare på franska. Vi kommer göra en läsförståelse på innehållet i dessa kapitel.

v.39-40 Tema om Frankrike (realia)

v.41 – 49 Ny bok Chez Nous 2 kapitel 2 (2a, 2b, 2c) eftersom de första kapitlen där motsvarar nybörjarnivå för åk 6 kan vi hoppa över dem. Vi lär oss skolrelaterade ord, skolämnen och klockans alla klockslag. Vi arbetar med övningar inom alla förmågor (tala, läsa, skriva, lyssna).

Under hösten arbetar vi också med filmen La Famille Bélier för att höra målspråket, lära oss nya ord, göra filmrecension och träna på att beskriva personer. Vi kommer också arbeta med en sång från filmen (”Je Vole”).

 

Med reservation för ändringar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback