Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Matematik i förskoleklass

Vårfruskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 september 2022

I förskoleklassen kommer du på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematiken. Detta för att väcka en nyfikenhet och intresse för matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden.

Mål

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga inom följande matamatiska områden:

 • Taluppfattning
 • Ordningstal
 • Likhetstecken
 • Addition/subtraktion
 • Större än/ mindre än (><)
 • Geometriska former
 • Lägesord
 • Dubbelt/ hälften
 • Klockan (hel och halvtimme)
 • Mönster
 • Måttenheter

 

Tillvägagångssätt

 • Spela spel
 • Lyssna till matematikberättelser om siffror och antal, geometriska former och om andra matematiska begrepp
 • Göra matematikövningar, ensamma och i grupp
 • Diskutera matematik

Läroplanskopplingar

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback