Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Fokusvecka - Relationer

Love, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Tillsammans med Hjärtrud funderar vi på vad en bra kompis är och hur vi gemensamt kan bidra till ett kompisklimat på Månen som är inkluderande och tillåtande. Vi lyfter också den egna kroppens integritet och hur vi på olika sätt kan och ska värna vår egna kropp.

Fokusvecka – Kreativitet

Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

-          förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

-         sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

 

-         förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Vi vill att barnen får möjlighet att:

-         gemensamt ta ställning för hur man är en bra kompis

-         utveckla strategier för hur man är en bra kompis

-         känna trygghet i barngruppen

-         ta ansvar för sin egen kropp – STOPP-handen

 

-         värna sin kropp på rätt sätt

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Tisdag

Vi börjar med att dela in oss i våra tre grupper. Grupperna diskuterar tre frågeställningar och tar med sig svaren till stormötet dagen efter.

Frågeställningar:

-         Vad är en bra kompis?

-         Hur kan vi vara bra kompisar?

-         Hur värnar vi våra kroppar när något känns fel?

Vi tittar på: Du är bäst – avsnitt 5, Att lyssna (Ur play)

 

Onsdag

Vi har ett gemensamt möte där grupperna får berätta för de andra vad de kommit fram till. Vi sammanställer allas svar och diskuterar det vi kommit fram till.

Vi tittar på: Vi tittar på: Du är bäst – avsnitt 1, Att mötas på halva vägen (Ur play)

 

Torsdag

Vi kommer överens om ett kompiskontrakt och tummar på att vi ska göra vårt allra bästa för att följa de gemensamma punkterna. Vi lyfter olika situationer som kan vara svåra att veta hur de ska hanteras.

Vi tittar på: Vi tittar på: Du är bäst – avsnitt 2, Att säga förlåt (Ur play)

 

Fredag

Vi delar upp oss i våra grupper. Vi spelar teater med Bockarna Bruse som grund för hur man kan vara en bra kompis.

Vi tittar på: Vi tittar på: Du är bäst – avsnitt 6, Att ångra sig (Ur play)

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Vi dokumenterar barnens tankar och funderingar med hjälp av bilder, filmer och anteckningar. Det samlade materialet ligger sedan till grund för återkoppling tillsammans med barnen. Reflektion görs tillsammans med barnen efter avslutad aktivitet samt vid uppstart vid nästa tillfälle.

Utifrån de gemensamma reflektionerna planerar vi kommande veckas arbete för att på allra bästa sätt möta barnen där de befinner sig just nu.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen på Månen.


Av vem? 

Arbetslaget på Månen gör en grovplanering för fokusveckan. Abir, Anna och Vivi ansvarar för arbetet i grupperna. Eman stöttar upp Vivis grupp.


Vad är målet med undervisningen?

Målet är att alla barn får känna sig som en tillgång till gruppen. Att vi tillsammans bestämmer hur vi vill att kompisklimatet på Månen ska vara och hur vi gör för att upprätthålla ett sådant klimat. Målet är också att alla barn tar ansvar för sin kropp och sätter gränser utifrån den egna integriteten, samt värnar sin kropp vid eventuella konflikter.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback