Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01b

1. Demokrati, diktatur, MR och folkrätt

Österåkers gymnasium, Österåker · Senast uppdaterad: 30 augusti 2022

I detta arbetsområde jobbar vi med begreppen demokrati och diktatur. Vi kommer även behandla Mänskliga rättigheter samt grunderna inom folkrätten.

 

 

Material: 

Läroboken:

 

 

 

  • Sveriges grundlagar

 

  • Powerpoints

Examinationsformer

  • Skriftligt prov v. 39

Detta ska vi arbeta med respektive vecka: 

Vecka: 

35 - Demokrati, diktatur

36- Demokrati, diktatur, MR

37 - Folkrätt

38 - Repetition

39 - Prov

 

Feedback och bedömning 

Feedbacken kommer ges i provet på digiexam. Bedömningen sker i bifogad matris i slutet av arbestområdet.  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Demokrati, diktatur, MR och folkrätt
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter