Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

8

Väder och klimat

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 september 2022

I arbetsområdet "Väder och klimat" kommer vi att arbeta med olika väder- och klimattyper. Du kommer att få kunskap om till exempel varför det regnar och blåser samt om vad det är som påverkar klimatet på olika platser på jorden. Arbetsuppgifter och annat material som ingår i arbetsområdet finns i OneNote och delas också ut i pappersform. En lärobokstext och ett antal filmer är exempel på material som kommer att ingå. Klimatförändringar är ett allt större problem och kommer också att tas upp inom arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,

förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Hur man refererar, citerar och gör källhänvisningar, även referenser till digitala medier.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Undersökningsuppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback