Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5 - 6

Modern Ghost Stories Junior

Storkyrkoskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vi kommer under tio veckor att arbeta med programmet "Modern Ghost Stories Junior" på Utbildningsradion. Vi kommer att lyssna på ett avsnitt i veckan och arbeta med hörförståelse, att prata engelska och att skriva olika typer av texter.

Mål / Vad ska du lära dig och träna på

  • Träna på att förstå och tolka innehållet i talad engelska och att ha olika strategier för att förstå och göra dig förstådd.
  • Lära dig nya engelska ord och därmed utöka ditt ordförråd. 
  • Träna grundläggande grammatik. 
  • Skriva kortare texter på engelska. 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi lyssnar på ett avsnitt i veckan från Utbildningsradions programserie Modern Ghost Stories och arbetar med olika typer av uppgifter kopplade till avsnittet. Det kan vara exempelvis hörförståelsefrågor, grammatikövningar, skrivövningar samt att återberätta det du har lyssnat på. 

Länk till programmet: https://urplay.se/program/171150-modern-ghost-stories-junior-playing-the-game

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du 

  • kan förstå innehållet i tydligt talad enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
  • visar din förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet
  • underlättar din förståelse av innehållet genom att använda dig av någon strategi för lyssnande
  • kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i muntlig och skriftlig framställning samt i interaktion med andra
  • kan kommentera några företeelser i berättelserna och kan också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback