Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Läsa böcker

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Genom att läsa skönlitteratur så lär du dig det svenska språket . För att kunna tala måste vi har en ordbank och det får vi genom att läsa böcker, tidningar, artiklar och texter på internet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Svenska språkets prosodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Olika variationer av talad svenska.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav sva åk 9 enklare svenska
Uppgifter
"Sandor slash Ida"
Novell
Adjektiv test
Gemensam bok" Mina drömmars stad"
Egen bok/ eller ett kapitel
Gemensam bok "Jag är pojken med tur"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback