Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Matematik ht21/vt22 Bläckfisken

Rosenvalls förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vi vill göra barns möte med matematiken rikare och mer lustfyllt.

Nuläge

På Bläckfisken går det 23 barn i åldrarna 3-5.

Vi ser att barnen är intresserade av konstruktion och bygg.

De visar intresse för längd och vikt.

 

Mål

Läroplan för förskolan

Lpfö18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

* förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

* förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

* förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Syfte

Vi vill göra barns möte med matematiken rikare och mer lustfyllt. När barnen fått mera kunskap om grundläggande matematiska begrepp är vår förhoppning att deras vilja och lust att lära sig mer ska utvecklas. Få barnen att tala om och reflektera runt matematik.

Genomförande

Högläsning och samtal. Vi spelar spel med fokus på matematik. Skapa matematiska miljöer där det bla finns tillgång till digitala verktyg och skapande material. Vi kommer väga och mäta, titta på likheter och olikheter använda oss av geometriska former. Vi uppmärksammar matematiken i vardagen.

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi kommer att dokumentera med bla foto, film och anteckningar. Vi synliggör genom dokumentation på förskolans väggar och på Unikum, både på grupp och individnivå.

Ansvar

Alla pedagoger ansvarar för planering och utförande.

Uppföljning

Vi reflekterar tillsammans med barnen efter aktiviteterna.

Vi reflekterar fortlöpande i personalgruppen varje måndag på vår gemensamma planeringstid.

Vi följer upp planeringen och utvärderar/analyserar varje månad

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback