Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Kartor

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 2 september 2022

I detta tema kommer du att få möta olika sorters kartor och även testa på att rita egna kartor.

Områdets syfte:

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

Områdets centrala innehåll som täcks:

  • Digitala och analoga kartor och deras uppbyggnad med gradnät, färger, sym­boler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kar­tor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Du ska 

  • veta vad en karta är.
  • kunna använda karttecken och förstå vad de betyder.
  • kunna de fyra väderstrecken.
  • kunna rita enklare kartor.

Classroomskoden: https://classroom.google.com/c/NTM4NTgyMDI5OTc4?cjc=ads7apa 
Kurskod: ads7apa


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kartor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback