Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Årstider, djur och natur

Vasaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 7 oktober 2021

Vi lär oss om årstider, djur och natur.

Konkretisering av mål

Vi lär oss:

 • att kunna namnge de fyra årstiderna och hur de uppstår
 • att kunna göra enkla observationer av årstiderna och de förändringar som sker i naturen
 • att kunna namnge några olika träd i vårt närområde
 • att kunna namnge några olika djur i vårt närområde
 • att kunna ge exempel på livscykler hos några djur och växter
 • att kunna alla månader 

      

Så här gör vi:

 • Vi gör enkla observationer under varje årstid i  vår närmiljö, i grupp och alla tillsammans 
 • Vi tittar på film
 • Vi pysslar
 • Vi undersöker och pratar om vad vi har/ser för djur i vår närhet (och i världen)
 • Vi lär oss om ett djur varje vecka kopplat till veckans bokstav
 • Vi läser och skriver faktatexter
 • Vi tar reda på, bland annat genom böcker och film, skriver och ritar om olika växters och djurs livscykler

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback