Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Bollspel #hjärnapulsglädje

Drottninghögsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Kan du passa, dribbla och spela bollspel?

Under fokus bollspel kommer du att öva dina färdigheter med boll.

Mål

Att kunna passa och ta emot en boll med kontroll

Att visa spelförståelse i samband med spel

Att kunna anpassa rörelser som gynnar spelet och övningarna


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter