Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Samling ht-21, vt-22

Rosenvalls förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vi erbjuder ett varierat innehåll, som bygger på barnens intresse.

Nuläge

Vi har två samlingar, en helgrupp efter frukost, och tre mindre grupper innan lunch.

 

Mål

Utveckla sin förmåga att lyssna på varandra, argumentera och reflektera.

Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga, accepteras för den de är och utveckla gruppkänslan.

Syfte

Att samla ihop barnen i en grupp för en gemensam stund där vi respekterar varandra, diskuterar, reflekterar, sjunger och leker.

Genom samlingen får alla barn möjlighet att bli bekräftade.

 

Genomförande

Vi börjar dagen med en samling för hela barngruppen, Vi hälsar varandra välkomna, tittar på almanackan, presenterar dagens aktiviteter.

Innan lunch delas barnen in i tre mindre grupper, där vi jobbar utifrån samma fokusområden

Vi kommer att jobba med EPA.

Dokumentation under lärprocessen

Pedagogen dokumenterar genom reflektioner, film och foto

Ansvar

All personal på Bläckfisken 

Uppföljning

Vi utvärderar kontinuerligt under egen och gemensam reflektionstid

Vi går vidare utifrån våra reflektioner

 

 


Läroplanskopplingar

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback