Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

8

Rörelse och Kraft HT-21

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Rörelse och Kraft

 Kunskapsmål:

Syfte och förmågor

         Ge alla elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om hur vi kan öka säkerheten i trafiken
 • genomföra enklare vetenskapliga undersökningar om olika slags krafter, rörelser och tröghet
 • beskriva och förklara begrepp när det gäller fenomen som likformig och accelererad rörelse, gravitationskraft, tyngdpunkt, friktion, fritt fall, tröghet, och centralrörelse 

Centralt innehåll

 • Krafter , rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar , planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt
 • Samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

se även det infogade centrala innehållet nedan i denna planering.

 

Kunskapsmål


Här får du lära dig: 
att identifiera flera olika krafter

 • att det är en förändring av krafter som skapar rörelser
 • hur våra ökade kunskaper om rörelser och krafter påverkar våra liv, till exempel, inom trafiksäkerhet, uppskjutning av satelliter och tvättmaskiner.
 • hur vi kan använda mätinstrument för att mäta till exempel sträcka, hastighet, tid och kraft samt vilka samband som finns mellan dessa storheter.
 • använda fysikaliska kunskaper om rörelse och kraft för att förklara vardagliga fenomen kring till exempel balans, tröghet, och fritt fall.
 • samtala och argumentera kring frågor som rör kunskaper om rörelse och kraft.

 

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar

EPA - enskilt , par eller grupp, alla.

Diskussioner i mindre och större grupper.

Filmer

Övningsuppgifter

Texter

Laborationer -  fokus hypotes och dokumentation diagram och tabell.

Studieteknik

 

Bedömning

Sker både muntligt och skriftligt under lektionstid, inlämning av labbrapport och ett mer summativt prov.

 

Övningar och innehåll:

- Kap 6.1-6.4 s.166-189

- Sammanfattning s. 192-193

- FINALEN s.194-195

- TDS och begrepp till varje delkapitel

- Övningshäftet

- pptx med genomgångar samt länkar till filmer och olika klipp (finns bifogad i klassens lärlogg)

- Begrepp se häftet

 

Facit till TDS och FINALEN finns längst bak i övningshäftet.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Fysik år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback