Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Kemi 7A ht 2021

Trollbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vad är diväteoxid och vad menas med en kemisk reaktion?

 Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer arbeta med kemins grunder och vad marken och luften består av.
I Spektrum kemi är det kapitel 1,2,3 och 6

  

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med lärarledda genomgångar, diskussioner och praktiska övningar.
För att du ska lyckas med kemin krävs det att du är aktiv på lektionerna och repeterar hemma och läser i boken.

 

 

Vad ska du lära dig?

Du ska kunna förstå, använda och förklara begreppen:


Atomer, molekyler, grundämnen, kemiska föreningar, joner, kemisk reaktion, fysikalisk förändring, lösning, blandning, växthuseffekten, övergödning, ädelgaser, ozon

 

Du ska kunna


namn och kemisk beteckning på:
syre, väte, kväve, kol, svavel, helium, järn, aluminium, kisel
vatten, syrgas, kvävgas, vätgas, ozon, koldioxid, svaveldioxid, kiseldioxid 

Ämnenas olika faser och egenskaper på molekylnivå för dessa samt namn på övergångar mellan dessa

Hur olika separationsmetoder går till

Vattnet kretslopp och vattnets egenskaper

Skriva och tolka enkla kemiska reaktionsformler (t ex när vatten bildas av vätgas och syrgas)

Vad luften innehåller och ungefärliga proportioner

Hämta viss information från periodiska systemet

Vad berg och jord består av

Du ska även kunna

Resonera kring orsaker och konsekvenser av:

- utsläpp av gaser och partiklar i luften
- övergödning

 

Använda kunskaper inom området för att föra och bemöta argument


Källkritiskt granska information

Genomföra systematisk undersökning och skriva laborationsrapport

 

Preliminär översikt

Vecka

Innehåll

Att läsa i boken

övrigt

34

Atomer, molekyler, grundämnen,
kemiska föreningar, periodiska systemet

6 - 18

 

35

Aggregationstillstånd, molekylformler
reaktioner och formler

19-25

 

36

Joner, separationsmetoder,

26-38,

 

37

vatten som lösningsmedel,
vattnets kretslopp  och vattenrening

80-95

 

38

Luftens innehåll; co2 o2 n2
oxider, ädelgaser, ozon, växthuseffekten

50-73

torsdag labbtest

39

Mineraler, jord, bergarter

Näringsämnen, övergödning

140 - 152

 

40

 

 

Tisdag Prov 1A

41

Källkritik och argumentation

 

 

42

Källkritik och argumentation

 

Tisdag Prov 2B

 

 Prov A – testar förmågan att förstå och använda begrepp och samband

Prov B – testar förmågan att resonera och argumentera samt att vara källkritisk

Labbtest – testar förmågan att genomföra systematiska undersökningar och skriva       
                laborationsrapportLäroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback