Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BILBIL01b

Bild möter musik

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Du ska i detta arbete arbeta med bild möter musik. Välj en låt som du kommer arbeta med under hela kursens gång. Du kommer sedan arbeta både med teckning, abstrakt i akryl, föreställande i färg och relief i lera.


Läroplanskopplingar

Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.

Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.

Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.

Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.

Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.

Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.

Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.

Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.

Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.

Matriser i planeringen
Bild och form 1b BILBIL01b
Uppgifter
Bild möter musik

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback