Skolbanken Logo
Skolbanken

Barns delaktighet och inflytande 21-22

Sjögårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Ett av Sjögårdens prioriterade mål.

 

Läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

 

Konkret mål:

Vi ger barnen möjligheter och redskap att kommunicera.

 

Vad barnen ska kunna när vi nått vårt mål:

  • utvecklat sin förmåga att kommunicera vad de vill/önskar.
  • utvecklat sin förståelse för vad de kan påverka och hur de kan påverka.
  • utvecklat sin förmåga att våga tala inför en grupp

 

 

 


Läroplanskopplingar

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback