Skolbanken Logo
Skolbanken

Vilka är vi?

Sparrås förskola, Kungälv · Senast uppdaterad: 6 september 2021

"Vilka är vi?" är ett projekt som vi arbetar med vid starten av höstterminen för att barnen ska känna sig trygga när de är på förskolan.

 

Målområde 

Syfte:  

Att barnen ska känna sig trygga när de är på förskolan. 

 

Mål (utifrån Lpfö -18) 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, 

– självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, 

 

Vad vill vi att barngruppen ska lära sig, förmå och förstå? 

Förståelse:  

  • Barnen ska lära sig våra dagliga rutiner 

  • Barnen ska veta vad vi ska göra under dagen 

  • Barnen ska veta vad man kan leka med, hur man leker med materialet och var man leker med respektive material  

 

Delaktighet: 

  • Introducera valtavlan på Vitmånen

  • Stötta barnen att självständigt använda sig av valtavlan vid lek. 

 

Utvärderingar 

Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och förståelse? 

Kriterier: Trygga barn som deltar aktivt i både styrda och icke styrda aktiviteter.  

Utvärderingssätt: Vi utvärderar genom att observera barnen i olika situationer, för att undersöka vilka styrkor och svårigheter vi ser i gruppen 

 

Aktivitetsplan  

Vi har samling varje morgon och sätter upp schema för dagen med hjälp av bilder. 

På morgonsamlingen varje dag går vi genom hur dagen ser ut och vad vi ska göra. 

Vi pedagoger har en tydlig struktur och gör lika varje dag för att barnen ska veta vad som gäller och vad som förväntas av dem.  

Vi kommer i början av terminen fokusera på vår grundverksamhet. Vi repeterar med barnen i grupp och enskilt hur man gör vid våra olika rutinsituationer så som toalettbesök, vid måltiderna och på- och avklädning. 

Vi går genom våra rum och material med barnen i grupp och enskilt. Vad, hur och var leker man med materialet. 
Hur fungerar våra valtavlor. Vi lägger stort fokus på att finnas med tillsammans med barnen vid deras lek för att hjälpa och stötta.
 


Lärandemiljö 
 

Vår valtavla med bilder på det lekmaterial/de lekmiljöer som finns i rummen.   

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback