Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Matte på Pricken 21-22

Nymåla förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vi kommer arbeta med matematik både i vardagen och på samlingar samt i lärgrupper. Barnen är intresserade av räkning, färg, form m.m.

Nuläge

Vi har en ny barngrupp med många nya och yngre barn. 

 

Mål

Vi vill att barnen lär sig talföljden, antal, färger, former, sortering, lägesord, storleksbegrepp. Helt enkelt att barnen får en grundläggande förståelse för matematik i vardagen. 

 

Syfte

Detta gäller alla barn på Pricken, och vi kommer arbeta med detta både i vardagen, på samlingar och i lärgrupper. Vi vill att barnen ska få en grundläggande förståelse för matematik i tidig ålder, då tester visar att barnen i skolan har sämre resultat i matematik nu än tidigare. 

 

Genomförande

Vi jobbar med matematik i vardagen genom att benämna allt med rätt begrepp, räkna antalet barn vid bordet, på samlingen, i gruppen, pratar om färger och former på saker, storleksskillnader, lägesord, pussel, spel m.m. 

Vi jobbar riktat med detta på samlingar och i lärgrupper genom bland annat:

  • Kims lek
  • Sortering
  • Kategorisering
  • Räkna
  • Färger
  • Former
  • Begrepp
  • Rim och ramsor
  • Sagor (böcker/flano)
  • Lekar

Alla barn på avdelningen deltar beroende på tillfälle och arbetet kommer pågå under hela läsåret. 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar löpande vid lärtillfällen. Vid lärtillfälle under samling dokumenterar den som är medhjälpare på samlingen och inte den ansvarige. Annars är det den som är ansvarig för aktiviteten eller som är delaktig i lärandet som dokumenterar. 

 

Ansvar

Alla pedagoger på avdelningen. 

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar tillsammans i arbetslaget en gång per månad i Unikum. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback