Skolbanken Logo
Skolbanken

Rörelse

Fiskens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vi har sett att vår barngrupp har ett stort rörelsebehov och uttrycker stor glädje då vi rör oss till sång och musik.

Nuläge

Barnen tycker om att dansa, sjunga och röra sig till musik vilket vi vill uppmuntra.

 

Mål

Att alla barn ska få träna sina grovmotoriska färdigheter som åla, krypa, gå, springa, hoppa, balansera och snurra. 

 

Syfte

Utveckla barnens intresse för hälsa och rörelse samt träna barnens grovmotoriska rörelser.

 

Genomförande

Vi har planerad rörelse en gång i veckan.

Vår miljö tillåter att barnen spontant kan få tillgång till rörelse material som balansplattor kryptunnel och "snurrgunga".

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar med hjälp av foton.

Ansvar

Pedagogerna på avdelningen

Uppföljning

Vi utvärderar löpande.

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback