Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

4 - 6

"Grej Of The Week" (GOW)

Gåvsta skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt" och att man blir nyfiken på att lära sig. Vi kommer också träna förmågor i svenska.

Syfte och mål

Syftet med GOW är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära. Samtidigt tränar vi oss i att lyssna och anteckna kort fakta (studieteknik) samt redovisa muntligt . 

Konkretisering av mål

Mikrolektionerna varierar stort när det gäller ämne. Lektionerna kommer att behandla till exempel historiska personer, vilka haft betydelse för samtid och nutid. Händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer och dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet i respektive kursplan. Underviskningen leder till att eleverna utvecklar sina förmågor, till exempel att hantera information, kommunicera, analysera och utveckla sin metakognitiva och sin begreppsliga förmåga. Eleverna får också träna muntlig redogörelse. 

Undervisning

Inför varje mikrolektion får eleverna en ledtråd som kan hjälpa dem att lista ut kommande GOW.

Vi lärarna berättar, med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne (en ”grej”). Eleverna antecknar i sin skrivbok med stödord.  Arbetet dokumenteras även på vår GOW-vägg i klassrummet. 
Eleverna har den stående läxan att varje gång berätta om "grejen" hemma för att repetera, träna muntlig redogöresle och för att befästa sina kunskaper.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och

får möjligheter att arbeta ämnesövergripande

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet

har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback