Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8 - 9

Kap 1: Bråk och procent

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Varje avsnitt i matematikboken är uppdelat i fyra nivåer. För att lyckas så bra som möjligt behöver du göra minst två nivåer. För mer träning rekommenderar vi Ma-lärare att du göra en läxa i vecka samt övar på matematikbokens hemsida. Facit för läxorna finns bak i boken.

 

Vecka

Avsnitt

sidor

Läxa/ träna mer

34

Andelen

Höjning och sänkning

8-24

Läxa 1 s. 315-316

35

Hur stor är delen?(1)

Hur stor är delen? (2)

25-37

Läxa 2 s. 317-318

36

Det hela

Ränta

38- 50

Läxa 3. S. 319-320

37

Sammanfattning

Blandad uppgifter

Träna mera

repetition

50-61

 

39

Repetera inför prov

Prov

307-308

 

 Boken digitalt: https://edunorrtalje.sharepoint.com/:b:/s/arbetslag3roslagsskolan/Ebde0rQk-m1Do8RO4Dk4DGcBqLyYX7P5HDeUN-cKPuARYg?e=DUcuKA

 

FACIT: https://edunorrtalje.sharepoint.com/:b:/s/arbetslag3roslagsskolan/EWVvkPdDHKxBq_1AZJYvfd0B2XrL4s0VSSLd0A_co-iE5Q?e=ivE53Y

Matematikboken Y har följande hemsida http://webbapp.liber.se/matematikboken-y/# där du kan träna på innehållet i boken. Träna på begrepp, träna mera, lyssna på texten och digital genomgångar.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser i planeringen
Kap 1: Bråk och procent
Uppgifter
Övningsprov bråk och procent
Övningsprov bråk och procent
Se filmen
Se filmen
Övningstest

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback