Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

F

The Wave HT21

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 september 2021

We are going to read the novel "The Wave" by Todd Strasser.

The story takes place primarily in the fictional Gordon High School, which is set in a small suburban community. It is based on a true story. The plot is about a history teacher named Ben Ross and his students. The students can't understand how something like the holocaust could happen and think that it could never happen to them. Ben Ross wants to show his students that it’s not as simple as they think. 

 

Arbetsformer:

- Individuellt arbete
- Läsa
- Skriftligt och muntligt

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

- Jag kan formulera mig på begriplig engelska (muntligt)
- Jag kan formulera mig på begriplig engelska (skriftligt)
- Jag kan redogöra för vad boken handlar om (genom att svara på frågorna till boken och delta i diskussioner) 
- Jag kan använda mig av olika strategier när jag, till exempel, inte vet hur man säger ett ord kan jag förklara det med andra ord

Bedömning baseras på: Läsförståelsefrågor och bokcirkeln som sker muntligt

Tidsplan: V.36-43. Ni kommer att bli indelade i grupper och få veta när ni ska delta i bokcirkel, då alla inte kommer göra det samtidigt. 

 

OBS!

Kom ihåg att det är ditt eget ansvar att ta igen det du missat! Se till att kolla med mig ifall du behöver svara på frågorna hemma. Frågorna ska besvaras främst i klassrummet. 

 

Se till att läsa studiehandledningen som är bifogad i i uppgifter. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav engelska åk 7-9
Uppgifter
Studiehandledning och planering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback