Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Svenska Noveller v. 36

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Denna vecka så kommer vi att djupdyka i textgenren novell. Vi kommer att repetera novellens karaktärsdrag och träna på att skriva en berättande och gestaltande text. Inför skrivuppgiften kommer du att få läsa ett par textexempel där du tränar din läsförmåga. Vi kommer att arbeta med s.k. kortskrivningar i en skrivverkstad. Vi kommer även att påminna varandra om skrivprocessen och strategier för att komma igång med skrivandet. Du kommer att skriva en egen novell under lektionstid. Du kommer att få ge och ta respons på din novell för att sedan bearbeta din novell.

Måndag

Vi läser olika noveller och lär oss om genretypiska drag.

Vi läser och gör en gemensam novellanalys.

Vi talar om dramaturgi i texter.

Information om noveller och novellskrivande finns i Svenska Direkt 8 på sidorna 106-179.

 

Tisdag

Vi läser en novell i grupp och du svarar på frågor om texten individuellt.

Skrivarverkstad: Vi arbetar med kortskrivningar och repeterar person, miljöbeskrivningar, gestaltningar, berättarperspektiv.

Genomgång av exempel på novellers olika uppbyggnad.

 

Onsdag

Skrivarverkstad : Vi fortsätter att kortskriva och repeterar även skrivregler .

Vi skriver mikronoveller

Start inspiration och börja skriva din novell.

 

Torsdag

Skrivtid hela dagen.

 

Fredag

Du skriver klart din novell till klockan 10.00 sedan kamratrespons

Bearbeta texten och lämna in. Läsning i bok om du är klar.

Vi avslutar med att titta på filmen Freedom writers

 

 

Lämnas in för bedömning:

 

Textanalys av novell

Din färdiga novell

Din kamratrespons   

        

Klicka för repetition  Hur skriver man en novell?

novell del 2


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris: Skriva novell
Uppgifter
Inlämning för er som inte har Teams

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback