Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Industriella revolutionen

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 14 september 2023

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss om hur samhället gick från ett jordbruksliv till ett industriliv - där maskinerna tog över arbetsmarknaden.

I detta arbetsområde så jobbar vi med industriella revolutionen. Syftet med arbetsområdet är att du skall förstå utvecklingen som samhället gick igenom när man gick från ett jordbruksliv till ett industriliv. Du skall kunna redogöra orsaker och konsekvenser utav den industriella revolutionen. 

Tillsammans kommer vi att gå igenom:
- Orsaker till industriella revolutionen
- Konsekvenser utav industriella revolutionen
- Uppfinningar
- Begrepp
- Triangelhandeln

Material
PowerPoint
SLI-filmer
Historia 7-9
Häfte

Hur ska ni visa era kunskaper?
Arbetsområdet kommer att rundas av med ett skriftligt prov.
Det ni behöver kunna är då orsaker och konsekvenser utav industriella revolutionen, triangelhandeln och kapitalismen samt uppfinningar.

SLI-FILMER
Världens historia - Industrialisering https://sliplay.se/gr/play/products/5367-varldens-historia-industrialisering-otextad
Historia förklarad: Industriella revolutionen https://sliplay.se/gr/play/products/926167-historia-forklarad-industriella-revolutionen
Världens historia - Revolution https://sliplay.se/gr/play/products/6188-varldens-historia-revolution-svensktextad
Triangelhandeln https://sliplay.se/gr/play/products/898210-triangelhandeln-slavar-och-kolonier


Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Matriser i planeringen
Industriella revolutionen - MATRIS
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback