Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

JURPRI0

Juridik, EK20B - Moment 2: Avtalsrätt

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Avtal ingås oftare än vi tror. När vi kliver på bussen, när vi handlar mat, klipper håret eller lånar böcker på biblioteket är några exempel. I det här momentet reder vi ut hur ett avtal kommer till och vilka bestämmelser som finns kring det.

Moment 2: Avtalsrätt

Vad? Regler som rör avtal.

När? v. 36 - 40

Examination: Film i grupp + individuell inlämningsuppgift

 

Lektionsplanering:

v. 36

Tors: Genomgång avtalsrätt + övningsuppgifter i boken

v. 37

Tis: Genomgång avtalsrätt + övningsuppgifter i boken

Tors: Gå igenom övningsuppgifterna i helklass

v. 38

Tis: Övningsfrågor

Tors: Gå igenom övningsfrågorna i helklass

v. 39

Tis: "Alla dessa avtal" del 1 i grupp (spela in film)

Tors: "Alla dessa avtal" del 2 individuell skrivuppgift

v. 40

Tis: "Alla dessa avtal" del 2 individuell skrivuppgift INLÄMNING

 

Material:

Powerpoint avtalsrätt

Begrepp avtalsrätt

Övningsfrågor

Alla dessa avtal


Läroplanskopplingar

Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan.

Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.

Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.

Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift: Alla dessa avtal

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback