Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Leka med språket

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 9 september 2021

Leka med språket genom sång, musik och rörelse utifrån hållbar utveckling.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Tycker om musik och att sjunga. Rimma och ramsa.

Instrument

Dansa och göra rörelser till musik

Några barn kan sjunga. Några iakttar och observerar och försöka härma.

Hämtar böcker, som innehåller olika sånger.

 

Utmanas vidare till att vill, våga och kan.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål: Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla

kemiska processer och fysikaliska fenomen.


Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Leka med språket.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Sångpåsar/sångkort

Rim och ramsa

Böcker

Ipad

Sång och musik inne och ute

Gymnastik

Sätta ord

TAKK som stöd

Bilder

Upprepa

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback