Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Ackordspel gitarr Söndrumsskolan åk 4-6 2021-2022

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Du kommer att få prova på att spela ackord på gitarr. Du kommer att få lära dig en ackordföljd som du sedan kan återanvända till många olika låtar.

Under arbetets gång ska du utveckla följande förmågor:

  • Förmågan att spela i olika musikaliska genrer.
  • Förmågan att skapa musik.
  • Förmågan att känna puls och byta ackord med tajming.

Centralt innehåll:

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller. 

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer. 

Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Viktiga begrepp:

Puls

Ackord

Takter

Tempo

Sträng

Band

Dynamik

Så här kommer vi arbeta:

Genomgång av vad ett ackord innebär och hur det fungerar.

Genomgång av två olika ackord som ni sedan får öva på att byta mellan.

Genomgång av två ackord till, sedan får ni öva på att byta mellan dessa.

Öva på att byta mellan alla fyra olika ackord.

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på följande punkter:

1. Du tar ackorden på rätt sätt

2. I vilken mån av tajming du byter ackord

3. I vilken mån du spelar så att det passar ihop med låten

Under tiden ni övar kommer jag gå runt och lyssna för att kunna ge tips på hur ni kommer längre. 

Kopplade kunskapskrav för betyg E:

 

 Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

 

 Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.

 Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelse

Utvärdering

Utvärdering kommer ske de sista 5 minuterna varje lektion då vi går igenom vad ni gjort idag, hur det gått och om ni behöver hjälp med något nästa gång. Sista lektionen vi arbetar med ackordspel gör vi en längre utvärdering om hur arbetet under terminen har gått.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback