Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02b

Kursplanering - Matematik 2b

Kungshögaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Matematik 2b är den andra av två obligatoriska matematikkurser på EK- och SA-programmet. Kursen inleds med en kort repetition av föregående kurs, men fortsätter nytt innehåll som kan upplevas ganska abstrakt. Kursen läses under ett helt läsår och avslutas i juni.

Pedagogisk planering för kursen: 

Vad?

(Ur kursens centrala innehåll:)

  • Aritmetik, algebra och funktioner
  • Statistik
  • Logik och geometri
  • Problemlösning, verktyg och tillämpningar

 

Varför?

(Ur ämnets syfte:)

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
  2. Förmåga att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  3. Förmåga att analysera och lösa problem med hjälp av matematik.
  4. Förmåga att tillämpa, formulera och utvärdera matematiska modeller.
  5. Förmåga att föra och följa matematiska resonemang.
  6. Förmåga att kommunicera matematik muntligt, skriftligt och i handling.

 

Hur?

  • Genomgångar
  • Räknepass
  • Laborationer
  • Diskussioner/seminarium

 

Bedömning?

I bedömning inför slutbetyg i kursen kommer jag att bestämma vilka kunskapskrav/vilken nivå du har nått upp till i slutet av kursen. Det som väger tyngst i min bedömning blir:

  • Resultat på nationella proven.
  • Min egen bedömning av var du ligger i relation till kunskapskraven når betyget sätts.

Det innebär också att omdömen som ni får på uppgifter under läsåret ska ses som prognos och feedback och är inte satta i sten:

  • Skriftliga och muntliga examinationer.

 

Material

  • Konkret och detaljerad planering finns i vårt Classroom. Planeringen innehåller, veckor, datum, lektionsinnehåll, sidor i boken, vilka uppgifter som ska räknas och information om provtillfällen.
  • Eleverna lånar matematikböcker från biblioteket som ska återlämnas vid kursens slut.
  • Eleverna lånar grafritande miniräknare som ska återlämnas vid kursens slut om ej vidare matematikstudier.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback