Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Tema höst

Västanbyns skola, Sandviken · Senast uppdaterad: 13 oktober 2023

Vad händer med naturen på hösten? Vilka färger får trädens löv på hösten? Vad gör alla djuren på hösten?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • läsa texter
 • skriva höstdikt
 • se på film
 • måla höstmålningar
 • gå ut i naturen och titta på hur naturen förändras
 • samla höstlöv
 • skapa med löv

Målet

Jag ska känna till:

 • några kännetecken för årstiden höst
 • och kunna ge några exempel på förändringar i naturen under hösten


Detta visar jag genom att:

 • delta aktivt under lektionerna
 • delta i samtal i gruppen
 • berätta lite om vad som händer i naturen under hösten

 


Läroplanskopplingar

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram

Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback