Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Koll på Sverige!!!

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Vad är en karta? Hur formades Sverige? Hur ser Sverige ut? Det är några av frågeställningarna vi kommer jobba med under första halvan av hösten i Geografi när vi jobbar med Sverige.

Vad ska jag arbeta med? 

 • hur Sverige formats
 • hur vi människor förändrar landskapet
 • hur Sverige är indelat
 • hur olika delar av Sverige ser ut
 • var hav, sjöar och vattendrag finns i Sverige

Hur ska jag arbeta?

 • arbeta med läromedlet "Koll på Sverige" elevbok och aktivitetsbok
 • lyssna på Fredriks genomgångar
 • arbeta med olika kartor och jordgloben
 • se filmer om Sverige

 

Vad ska jag kunna?

 

 • hur Sverige formats genom  tiderna av naturens påverkan
 • hur Sverige formats genom tiderna av människans påverkan
 • hur Sverige är indelat i regioner, landskap och län
 • hur olika delar av Sverige ser ut
 • var hav, sjöar och vattendrag finns
 • namn och plats på de största haven, sjöarna och vattendragen.

 

 • Detta visar jag genom att:
 • arbeta aktivt med "Koll På Sverige"
 • lyssna på Fredriks genomgångar
 • delta aktivt i diskussioner
 • muntligt och skriftligt kunna namn på de största haven, sjöarna och vattendragen

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback