Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Hösten-Förskoleklass

Edboskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 10 september 2021

Nu är hösten här 🍁 Hur känns det när det är höst och vad händer i naturen under hösten? Det kommer vi att titta på och samtala om i förskoleklassen.

Förmågor

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt (Lgr 11 förskoleklassen).

Resonera/reflektera och svara på frågorna:

 • Hur ser det ut i naturen på hösten?
 • Varför ser det ut så?
 • Hur kan du känna att det är höst?
 • Varför blir det höst?
 • Vad gör djuren när det blir höst.

Inom arbetsområdet kommer

 • Vi uppmärksammar hur naturen förändras.
 • Vi pratar om varför löven ändrar färg och ramlar av.
 • Varför blir det höst och hur känns det på hösten? 
 • Vi ser korta filmer om hösten.
 • Vi pratar om ord och begrepp som kopplas till hösten t.ex. löv, frost, temperatur och ide.
 • Vi går en höstpromenad till skogen och tittar på hösttecken.
 • Vi pratar om några vanliga svampar
 • Vi skapar svampar.
 • Vi målar höstträd.  
 • Vi skriver en gemensam text om hösten där alla elever får säga en mening var om vad som sker ute i naturen när det blir höst. 

Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback