Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

9

Idrott och hälsa åk 9 HT 2022

Uppgårdskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 21 augusti 2023

Här kan du ta del av terminens innehåll. Längre ned hittar du terminens uppgifter. Där kan se vad du förväntas göra under de olika momenten och på vilka sätt du kommer bedömas. Material för inläsning & uppgifter i sin helhet kommer du att hitta Teams & Gleerups.

    

Följande betygskriterier kommer du stöta på under terminen. Lite längre ned ser du vad vi ska göra under de olika momenten och hur du kommer bli bedömd.    

 

Röra sig allsidigt  

- Lagspel  

- Idrotter 

- Lekar  

- Gymnastik  

- Olika sätt att simma

 

 

 

Friluftsliv och utevistelse  
 

- Olika former av friluftslivsaktiviteter planeras och genomförs i olika miljöer och förhållanden. Exempelvis vandring, eld, stormkök och vindskydd.  

- Orientera sig i olika miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel 

 

Fysisk förmåga och hälsa 
 

- Planera friluftsaktiviteter  

- Planera fysisk träning  

- Värdera hur aktiviteterna/fysiska träningen påverkar din och andras hälsa  

- Värdera hur aktiviteterna/fysiska träningen påverkar din och andras fysiska förmåga 

 
 

Förebygga risker och hantera nödsituationer 
 

- Simning i mag- och ryggläge samt livräddning med hjälp av livboj

- Förutse vanliga risker vid fysisk aktivitet 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Träningslära: konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.

Olika verktyg, däribland digitala för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Olika simsätt i mag- och ryggläge.

Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.

Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Badvett och säkerhet vid vatten under olika årstider. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med hjälpredskap.

Samtal om upplevelser av olika aktiviteter och värdering av hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.

Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning och tekniker för rörelseutföranden.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Röra sig allsidigt - pågående under hela terminen
V.35 - V.39 Friluftsliv och utevistelse
V.39- V.45 Fysisk förmåga och hälsa
V. 33- 34 & V. 40 - 45 Förebygga risker och hantera nödsituationer

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback