Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Argumenterande text

Katarina Södra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 15 september 2021

I det här arbetsområdet kommer du att få träna på att skriva olika typer av argumenterande text. Syftet med en argumenterande text är att övertyga läsaren/lyssnaren att hålla med dig. Vi kommer att träna på hur vi kan övertyga med hjälp av språket. Du kommer att få skriva och argumentera muntligt i par och i grupp.

Syfte: varför arbetar vi med detta arbetsområde?

Genom undervisning i arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Lärandemål: vad ska du kunna efter arbetsområdet?

 • Skriva en jobbansökan i par med rätt struktur och ett passande språk. 
 • Skriva en argumenterande text enskilt med rätt struktur och språkliga drag. 
 • Argumentera muntligt för en åsikt. 

 

Undervisning: på vilket sätt kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att repetera texttypens struktur och språkliga drag. 
 • Vi kommer att gå igenom olika typer av argumenterande text. 
 • Ni kommer att få skriva en jobbansökan i par. 
 • Du kommer att få skriva en text enskilt där du argumenterar för en åsikt du blivit tilldelad. 
 • Du kommer att, tillsammans med andra som argumenterat för samma åsikt, genomföra en muntlig argumentation (debatt). 

 

Bedömning: hur kommer läraren se vad du har lärt dig?

Din förmåga att...

 • Skriva en argumenterande text med rätt struktur och språkliga drag. 
 • Genomföra en muntligt argumentation
 • Delta i klassrumsaktiviteter så som till exempel grupparbete och diskussioner.

Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Argumenterande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback