Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

JAG

Skåpafors förskola, Bengtsfors · Senast uppdaterad: 15 september 2021

Vi kommer att arbeta med jaget och frågan, vem är jag? Detta för att stärka sitt eget jag och öka tilliten till sin egen förmåga. Vi vill även ge barnen förståelse för allas lika värde och rättigheter.

Syfte:

Utveckla sin självkänsla, självförtroende och förstå rätten till sin egen kropp, samt utveckla sina egna förmågor både enskilt och tillsammans med andra. Vi vill stärka barngruppens relationer till varandra och skapa en trygg grupp, där allas olikheter accepteras.

 

 Metod:

Vi skapar en jag bok genom att svara på bl.a. frågorna vem är jag? vad heter jag? Hur ser min familj ut? När fyller jag år? Vart bor jag? Hur ser jag ut? Hur lång är jag?

Vi pratar om likheter och olikheter och allas lika värde.

 

Mål:

  • Ge möjlighet att utveckla sin identitet och stärka självbilden, självkänslan och självinsikten hos barnen.
  • Se, uppskatta och respektera olikheter hos oss själva och andra.
  • Trygghet 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback