Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Getingens planeringsmall 21/22

Förskolan Sirius, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Vi kommer att fokusera på rörelse, dans, sång och bygg & konstruktionslek under HT-21 eftersom vi ser att vår barngrupp visar intresse för detta.

 

Vad?

Vi ska sjunga, ha olika rörelselekar och aktiviteter, vi ska bygga med lego och magneter. 

 

Varför?

Syfte och Utvärdering

Syfte: När vi jobbar med våra rörelsebanor, bygg och konstruktionslekar så tränar vi även på matematik/språkutveckling när vi använder olika begrepp och lägesord, exempelvis bakom, under, framför osv. För att detta ska bli tillgängligt för alla kommer vi att använda oss av tecken och bildstöd. 

Beskriv vad ni vill ska hända och hur ni får syn på 

Vi vill att barnen ska få en ökad gemenskap där alla känner sig trygga. Barnen ska få känna att de också får vara med och bestämma (exempelvis när de får bygga egna banor som kompisarna ska få gå, så barnet själv får känna att kompisarna lyssnar på hen. Nästa gång får någon annan kompis bygga bana så barnen får träna på att leda och att ledas) Genom reflektioner och diskussioner tillsammans med barnen kommer vi att se deras utveckling i matematik, språkutveckling, tillgänglig utbildning, värdegrundsfrågor och flerspråkighet. Ni och barnen kommer att kunna följa lärandet via Unikum. 

Hur?

* Rörelsebanor utomhus och inomhus

- Vi kommer använda oss av våra olika gårdar vi har här på förskolan eftersom varje gård erbjuder olika utmaningar. 

- Barnen kommer att få följa banor vi pedagoger byggt, sedan kommer vi utmana dem vidare genom att dom får bygga egna banor.

* Vi kommer åka till skogen.

- I skogen kommer barnen att få bekanta sig med naturens egna "rörelsebana". 

* Dans och sång

- Vi kommer även här att använda oss av våra olika gårdar

- Vi kommer sjunga och ha rörelsesamlingar till musik

* Bygga med olika byggmaterial

- Magneter, lego och annat byggmaterial

 

Vi kommer i alla våra aktiviteter att använda oss av tecken och bildstöd samt vår språkstödjare Dyala, vi kommer fortsätta att arbeta med kompismaterialet och polyglutt. 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback