Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2 - 3

Favorit matematik 2A

Katarina Norra skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Under höstterminen kommer vi jobba i boken "Favoritmatematik 2A" och i ett spelifierat digitalt läromedel som heter Tomoyo. I Tomoya tränar och repeterar eleverna moment inom taluppfattning och tals användning samt algebra. Vi kommer framförallt att arbeta med talen 1-100 i de fyra räknesätten.

Du ska bland annat kunna:

 • talen 0-100
 • ental och tiotal
 • addition och subtraktion utan och med tiotalsövergång (med talen 0-100)
 • addition med uppställning
 • subtraktion med uppställning
 • datalogiskt tänkande, sant eller falskt
 • räknesättet multiplikation
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • problemlösning
 • räknesättet division - dela lika och bilda grupper
 • division med 2, 3, 4 och 6
 • delar av en hel
 • tal i bråkform
 • matematiska begrepp

 

Så här ska vi öva för att jag ska lära mig.

 • arbete med konkret material
 • spela mattespel
 • samtala utifrån bilder
 • titta på korta filmer, filmade genomgångar
 • träna på huvudräkningsuppgifter
 • enskilt arbete i matteboken
 • samarbete med problemlösning
 • färdighetsträning digitalt
 • diskussionsfrågor
 • lärarens genomgång

 

Bedömning

Vad bedöms?

Det som bedöms är de konkretiserade målen som finns beskrivna i varje kapitels pedagogiska planering.

 

Hur sker bedömningen?

Jag tittar på vad du lär dig och dina framsteg i det dagliga arbetet på lektionerna. Du kommer också att visa vad du kan i gemensamma diskussioner, tester och diagnoser.

 

 


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback