Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Biologi åk8 ht23, Kropp och hälsa 1

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 september 2023

Din kropp består av miljontals atomer som bildar olika organ som i sin tur bildar just dig! I det här avsnittet tittar vi närmare på hur de olika delarna i kroppen fungerar och samverkar. Vi berör även kunskaper i vanliga sjukdomar och hälsa.

Vad ska du lära dig?

I Kropp och hälsa kommer du att lära dig om kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.
Vi kommer även göra evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer. Under hösten kommer vi att jobba med blodet, andningen och huvuddragen i hud/skelett/muskler.
Du kommer lära dig om cellandningen och hur kroppens organ samverkar för att den ska fungera. Vi kommer även beröra vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Samt hur gifter i tobak påverkar kroppen. 


Sidor i boken: s166 - 167 (Kroppens organ samarbetar), 174 - 194,199 -201, 216 - 221 (Hud/skelett/muskler; Blodet och blodgrupper;  Andningen), s.299 - 301 (Tobak). 

  • hur celler får energi (cellandning/förbränning)

  • att din kropp består av celler, som är den minsta levande byggstenen i alla organismer

  • hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem

  • beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar

  • hälsa och vanliga sjukdomar

  • hur gifter i tobaksrök påverkar kroppen

Så här ska vi arbeta

Textgenomgångar i Puls Biologi och film. Sidor i boken: s166 - 167 (Kroppens organ samarbetar), 174 - 194,199 -201, 216 - 221 (Hud/skelett/muskler; Blodet och blodgrupper;  Andningen), s.299 - 301 (Tobak). 

Finns flera bra filmer på BEGERPPA, under ämnet Biologi.

Teoretiska uppgifter, enskilt och i grupp.

Praktiska undersökningar och rapportskrivande.

Genomgångar, filmer och uppgifter läggs ut på classroom. 

Vad kommer att bedömas och hur kommer det att ske?

 

Bedömning av kursplanens tre förmågor sker genom muntlig delaktighet , skriftliga

förhör och uppgifter, samt genom genomförande och dokumentation av laborationer.Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Kroppens celler samt några organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan.

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av levnadsförhållanden, kost, sömn, motion, stress och beroendeframkallande medel samt hur hälsoproblem kan begränsas på individ- och samhällsnivå.

Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback