Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Europa

Råbergsskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Geografi - Europa!

Vi studerar natur och livsmiljöer i olika delar av Europa

Hur har människorna anpassat sig till olika klimat och utnyttjat naturtillgångarna.

Vi studerar kartkunskap och namngeografi

Vi studerar olika länder och tränar in viktiga platser och begrepp.

Vi studerar Europa nu och i framtiden.

Vad kan vi göra för att det ska vara bra att bo i Europa även i framtiden? Hur kan våra naturresurser räcka till och fördelas? 

Konkretiserade mål

 • kunna namn och läge på de flesta av Europas länder.
 • kunna använda och förklara centrala ord och begrepp som vi använt.
 • kunna ge någon förklaring till Europas befolkningsfördelning.
 • förklara något om olika levnadsvillkor i Europa och några orsaker varför det är så.
 • förstå vikten av olika typer av klimat- och miljöarbete, samt förstå vad hållbar utveckling innebär. 

Hur ska vi jobba?

 • Vi repeterar tillsammans om Europas klimat, miljö och naturtyper.
 • Vi läser om de olika länderna i Europa.  
 • Vi jämför olika länder.
 • Vi ser på film om Europa.
 • Du använder dig av olika källor som faktaböcker, atlas, filmer och Internet.
 • Vi använder blindkartor för att träna namngeografi.
 • Vi diskuterar olika levnadsvillkor och dess orsaker.
 • Vi diskuterar hållbar utveckling och klimat- och miljöarbete. 

 

Seterra - lär dig geografi 

www.ne.se 

Faktatext om ett land

Ta reda på vad de äter, jobbar och bor

PowerPoint om ett land

2och2 eller 3och 3

Ipad

Redovisningar muntligt och skriftligt

Filmer

Geografens testamente 

 

Visa vad du har lärt dig

Faktatext

Muntlig redovisning 

Seterra 

Prov

Det här kommer jag att bedöma

Din förmåga att använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Din kunskap om Europas namngeografi.
Din förmåga att på ett enkelt sätt beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa.
Din förmåga att beskriva storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i Europa. 
 

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback