Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

Symboler och grafik

Obbola skola, Umeå · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Symboler kan varna och upplysa, stå för en livsstil eller livsåskådning. Symbolen är en förenklad bild som kan betyda mycket.

Du ska utifrån en vald symbol skapa en bild, som ska göras i grafiskt tryck.


Läroplanskopplingar

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Bild
Uppgifter
Symboler och tryckteknik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback