Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Bild

·

Årskurs:

3

Den magiska dörren

Steningehöjdens skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Vi jobbar med skrivprojektet "Den magiska dörren".

I arbetet med Den magiska dörren (http://josefsahlin.se/) kommer du få träna på att skriva en berättande text med nio olika kapitel. Till varje kapitel kommer du få rita en bild.

Syfte

Syftet med projektet är att öka skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet. Vi tränar förmågan att formulera oss i skrift genom att skriva längre sammanhängande texter med skiljetecken, styckesindelning och talstreck.

 

Under skrivprojektet kommer du få träna på på följande:

 • Beskriva en person
 • Skriva brev
 • Beskriva känslor för att förstärka berättelsen
 • Beskriva miljö
 • Skriva dialog
 • Göra punktlistor
 • Förstärka ord med adjektiv och adverb
 • Göra handlingen begriplig för läsaren
 • Avsluta berättelsen och knyta ihop lösa trådar
 • Bearbeta din text
 • Kamratrespons

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att: 

 • skriva texter med ett varierat språk och med "flyt i texten"
 • använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
 • ge respons på egen och annans text och använda responsen du fått på din text och förbättra den.
 • rita och måla bilder som passar till din text och hjälper läsaren att förstå texten bättre.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter