Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3 - 0

Forntiden åk 3

Johannesbäcksskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 september 2021

Vi kommer att titta på vad som hände efter Big Bang och lära oss vad som hände ända fram till järnåldern.

Arbetsområdet

 

 • Du kommer att lära dig hur det såg ut på jorden före och efter dinosaurierna.
 • Du kommer att få lära dig om den senaste istiden och hur vi än i dag kan se spår.
 • Du kommer att få lära dig mer om hur vardagen kunde se ut för människorna på stenåldern, bronsåldern och järnåldern och jämföra med hur vi lever idag.
 • Du kommer att få lära dig vad en tidslinje är.

Konkretisering av målen

Du ska:

 • Läsa faktatexter och kunna svara på frågor om det du läst.
 • Kunna delta i samtal kring det du lär dig.
 • Reflektera över likheter och skillnader vad det gäller hur vi lever nu och hur det var att leva på forntiden
 • Kunna berätta något om stenåldern, bronsåldern och järnåldern
 • Kunna berätta vad en tidslinje är

Arbetssätt

Under det här arbetet kommer du genom film, texter, diskussioner, egna funderingar och genomgångar få lära dig om hur det var på forntiden. Du kommer också att få möjlighet att jämföra vardagen på forntiden med hur vi lever idag.

 • Du kommer att arbeta i grupp, i par och enskilt.
 • Du kommer att få läsa och svara på frågor som ett sätt att dokumentera det du lär dig.
 • Du kommer att tillsammans med andra i klassen få skapa en tidslinje. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Beskriva hur det var att leva på forntiden
 • Göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback