Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ENGENG05

Reading Unboxed by Non Pratt

Almåsgymnasiet A, Borås Gymnasieskolor · Senast uppdaterad: 8 september 2021

For some weeks ahead we'll be reading the book Unboxed by the author Non Pratt. In this book you are going to read about a group of friends that come together five years after they have, together, hidden a box full of important things to them. The time has come to unbox whatever is in there. However, since the friends last met a lot has changed, one of them is missing and are they even still friends?

While reading this book you will be working parallell with two documents. In one document you will be creating your own wordlist, which will be the basis for a word test. In the other document you will be working with answering questions to the book as you read. I highly recommend you to write in the document while you read, not when you are done.

When the book has been read you hand in the document with all the questions, and the you will form groups where you'll be discussing the contents of the book. Practicing to discuss with friends, asking questions and voicing your own opinion.


Läroplanskopplingar

Aktuella och bekanta ämnesområden, även med anknytning till samhälls- och arbetsliv och till elevernas utbildning.  

Åsikter, tankar och erfarenheter samt relationer och etiska frågor. 

Skönlitteratur och annan fiktion.

Strategier för att uppfatta detaljer och dra slutsatser om innehåll och budskap, till exempel genom att visualisera, associera, återberätta, förutse innehåll och ställa sig frågor.  

Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna berättar, återger, förklarar, motiverar sina åsikter, värderar  och diskuterar.  

Innehåll och form i olika typer av fiktion. 

Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtydliga, variera och precisera samt för att skapa struktur och anpassa kommunikationen efter syfte,  mottagare och sammanhang.  

Matriser i planeringen
Engelska 5
Uppgifter
Reading Unboxed by Non Pratt - questions
Reading Unboxed- Word List

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback